Kommandanten

Die Kommandanten der FF Götzendorf seit der Gründung im Jahre 1899.

Thomas Fellhofer

23. März 2013

Thomas Fellhofer

Ludwig Scheuer

1. Januar 2003

Ludwig Scheuer

Franz Magauer

1. Januar 1998

Franz Magauer

Karl Natschläger

1. Januar 1973

Karl Natschläger

Johann Kobler

1. Januar 1946

Johann Kobler

Anton Stallinger

1. Februar 1936

Josef Mauracher

1. Januar 1936

Johann Spindelböck

1. Januar 1928

Johann Spindelböck

Josef Stallinger

1. Januar 1922

Josef Stallinger

Zweite Amtszeit, 1922 – 1928

Georg Mauracher

1. Januar 1919

Georg Mauracher

Josef Stallinger

1. Januar 1912

Josef Stallinger

Erste Amtszeit: 1912 – 1918

Max Holzer

1. Januar 1899

Max Holzer

Gründung der FF Götzendorf nach dem verheerenden Brand der Hammerschmiede, 04. Juni 1899.